Studiestukke

Vrydag, 04 Mei 2012 00:00

Spatsels van Sy Liefde bou Geestelik op

Written by Ds Jan Heenop

FIL 4:4-9 en RIG 1:8-9/17-33

INLEIDEND

Daar word van trane van vreugde en hartseer gepraat in hierdie teksgedeeltes. In Rigters 1:8-9 word daar bloed gesweet in God se teenwoordigheid, maar in Fillippense 4:4-9 sien ons dat daar trane van vreugde op ons gesigte mag wees. Hartseer en vreugde kan beide in SY teenwoordigheid wees…dit illustreer iets van die genade van Sy bloedspatsels aan die kruis, want vir party was dit spatsels van oordeel vir dié wat Hom nie wou vertrou nie en vir party was dit spatsels van vreugde vir dié wat genade in Sy oë gevind het. Die moeilike saak is dat hartseer as gevolg van SY afwesigheid kan wees…wat die finaliteit van die afwesigheid van Sy genade-spatsels aan die kruis illustreer. Ons het soos die 2 mense wat langs Jesus aan die kruis gehang het, ‘n keuse om Sy kruisdood te sien vir wat dit is…dit is ‘n keuse, u keuse.

ONS KEUSE OOR SY AANWESIGHEID en of AFWESIGHEID

AANWESIG, die SPATSELS VAN LIEFDE (Fil 4:4-9)

Wanneer ons kies vir ‘n aanwesigheid van Sy liefde in ons lewens, is daar eienskapppe wat ons gedrag beinvloed. Dis kenmerkende optrede soos blydskap, inskiklikheid, ‘n stuk gemak met die sorge van die lewe, dankbaarheid asook ‘n lewe wat geleef word met vrede met jouself.

Nou, die vraag;

WAT VAN ONS TEKSGEDEELTE IS VIR JOU UITVOERBAAR EN WATTER DEEL IS MOEILIK?

AFWESIGE LIEFDE, die DRUPPELS VAN OORDEEL (Rigters 2:1-10)

Daar is dikwels trane van onsteltenis in ons lewens, en daardie plek in ons situasie kan amper soos die pleknaam genoem word…die plek is BOKIM…dis ‘n TOESTAND maar ook ‘n PLEK in jou lewe, van hartseer en trane. Vir ISRAEL was dit ‘n plek van trane. Dis ‘n toestand wat Israel oor hulself gebring het. Soms is ons self verantwoordelik vir die hartseer in ons lewens, maar somtyds is dit omstandighede buite ons beheer. Die maat waarmee jy meet…is eintlik die resultaat van waar jy met jouself is…dis soos die raaisel in die spieël…beweer Rigters.

Die vraag;

DIE SITUASIE IS ‘N WERKLIKHEID, DAAR IS HARTSEER EN PYN IN JOU LEWE, MAAR WAT GAAN JY DAARMEE MAAK…WAT KAN JY DAARMEE MAAK?

SPATSELS van LIEFDE is vir ALMAL…

GOD se werklikheid, die prentjie van jou lewe, die gedagtes en ervaring wat jy koester oor wat GOD is, hang nie van jou af nie. Hy is wat Hy is! GOD se werklikheid, prentjie, gedagtes en ervaringe kan werklik wees vir jou, maar jy sal dit moet leer inverf in jou lewe. Die WYSE waarop JY GOD se werklikheid en prentjies, Sy gedagtes en ervaringe uitleef illustreer wat GOD vir JOU is.

Die VRAAG wat net JY kan antwoord is tot watter mate jy GOD meet aan wat JY, JOUSELF gun om te ontdek…spatsels van oordeel of spatsels van liefde…wees die verskil. GRYP die DAG!