Studiestukke

Maandag, 28 Januarie 2013 00:00

Gestuurdes van God (God se Verskil)

Written by Ds Francois Taljaard

Lief en Leed

Terugrapporteer *  Iets wat my getref het die afgelope tyd.                                                                                            *  Wat is jou droom vir God se gemeente hier op Stilbaai?

Woord Kuier                                                                                                                                  Lees Handeling17:16-18 Wat leer Paulus ons oor "kansel bedienaars" en "markplein bedienaars:?                                                     Wat was die kern van Paulus se getuienis?                                                                                             Skryf die kerngedagtes van die evangelieboodskap neer.                                                                         Wat is die boodskap waarmee God ons uitstuur?  2 Kor. 5:17-21

Verduidelik watter rol die volgende aspekte in ons getuienistaak kan speel: Gebed                                                                                                                                        Vriendskap                                                                                                                                           Jou persoonlike getuienis                                                                                                               Saamnooi                                                                                                                                    Geskenke                                                                                                                              Opleiding

Hoe kan ons begin getuig in ons: Huis?                                                                                                                                       Buurt?                                                                                                                               Werksituasie?                                                                                                                           Familie- en Vriendekring?                                                                                                          Sendingveld?

Opdragte Kies 'n plek waar jy in die volgende week wil getuig en deel dit met die groep.                                  Watter positiewe bydrae kan elkeen van ons maak dat hierdie gemeente God se verskil sal wees?              Bid vir die gemeente en wees 'n ambassadeur wat opgewonde is oor wat God besig is om te doen in die gemeente.                                                                                                                                    Bid saam dat die medeleraar God se keuse sal wees.