Studiestukke

Donderdag, 17 Mei 2018 10:28

Bybelstudie: 22 - 28 April 2018

Written by Ds Francois Taljaard

Fokusteks:  Psalm 23

Ons byeenkoms se Ritme

*      Rus in 1 Johannes 3:16-24

*      Lees die week se fokusteks: Psalm 23

*      Dink na oor die dag se perspektief

*      Ander RCL-tekste: Handelinge 4:5-12; Johannes 10:11-18

Saam verder geluister

Stilword en aanbidding

        *      Help mekaar as groep om in die byeenkoms aan te kom en in dié ruimte teenwoordig te wees.

- Gee geleentheid om met mekaar te deel wat julle met julle saambring.

- Word stil en fokus op die Here, sodat julle elkeen heelhartig hiér kan wees.

- Dink oor die afgelope Sondag - Goeie Herdersondag en julle ervaring daarvan.

 

* Gebruik 1 Johannes 3:16-24 vir die openingsgebede en fokus op God se liefdesgebod.

- “Ons moet in Sy Seun, Jesus Christus, glo en ons moet mekaar liefhê ooreenkomstig die gebod wat Hy ons gegee het” (23).

Skriflesing

* Lees Psalm 23.

- Die digter bely die Here se sorgende liefde en voorsiening met behulp van twee metafore.

- Metafoor Een: Die Here as Herder en Metafoor Twee: Die Here as Gasheer.

- Die herder beskerm sy kudde, terwyl die gasheer ’n maaltyd voorberei vir die teenstanders.

- Die resultaat: Ervaar goedheid in die Here se troue liefde én ewige geborgenheid in die Here se huis.

 Gesprek

* Deel met mekaar julle kindertyd herinneringe oor Psalm 23.

* Lees ook Johannes 10:11-18 saam, vir die tema van Jesus as die Goeie Herder.

- Psalm 23 en Johannes 10 vertel van skape wat die herder ken en sy leiding erken.

- Om geloofsgetrou te lewe, moet ons na Jesus se stem luister.

- Daarvoor het ons God se Woord ontvang.

- Wat hoor julle vandag in God se Woord vir julle?

 Leer geloofsgewoontes aan

* Oorweeg ’n eerste geloofsgewoonte:  Gasvryheid.

- Dié geloofsgewoonte daag ons uit om mense én vreemdelinge in ons lewe te verwelkom.

- In Psalm 23 hou albei die beelde verband met maaltye en gasvrye ontvangs.

- Die herder lei sy skape na groen weivelde, terwyl die gasheer ’n tafel voorberei.

- Miskien kan julle dit probeer en begin ervaar wat met jou persoonlik gebeur.

 * Oorweeg ’n tweede geloofsgewoonte:  Geregtigheid.

- Dié geloofsgewoonte is daarop gerig om regverdigheid vir alle mense te bewerk.

- Die Here se geregtigheid omspan Sy kinders (skape / kudde) én skape van ’n ander kraal (Joh   10:16).

- Leer by die Here om geregtigheid te leef en oefen dit in.

 Kerklike Seisoen

* Paastyd herinner ons aan die opgestane Here, met die volheid van lewe wat Hy vir ons bewerk het.

- Die afgelope Sondag was Goeie Herdersondag. Dink oor wat jy ervaar as jy aan Jesus as herder dink.

 Afsluiting

* Fokus op die Here se liefde en julle ervaring daarvan.

 * Gebruik 1 Johannes 3:16-24 saam met Psalm 23 en Johannes 10:11-18 vir die slotgebede.

- Hoor die klem op liefde en aflê van jou lewe.

- Dank die Here vir Sy liefde in die Paasboodskap.

- Vier die opstandingslewe saam as geloofsgenote. “Dat ons in die Naam van Sy Seun, Jesus Christus, moet glo en mekaar moet liefhê volgens die opdrag wat Hy aan ons gegee het” (1 Joh 3:23) (Direkte Vertaling).

 

Hoogtepunt Skakels

Maandelikse Studiestuk

Gemeente Projekte

Gebedskolom