Studiestukke

Vrydag, 16 Maart 2018 06:29

Studiestuk: 18 - 24 Maart 2018

Written by Ds Francois Taljaard

Fokusteks

Johannes 12:20-33

 

Ons byeenkoms se Ritme

*      Rus in Psalm 51:1-12 of 119:9-16

*      Lees die week se fokusteks: Johannes 12:20-33

*      Dink na oor die dag se perspektief

*      Ander RCL-tekste: Jeremia 31:31-34; Hebreërs 5:5-10

 

Saam verder geluister

  1. Stilword en Aanbidding

* Julle is as geloofsgemeenskap bymekaar om die Drie-enige God te aanbid en te dien.

- Kom tot rus en fokus julleself op die Here wat hier teenwoordig is.

* Gebruik Psalm 51:1-12 om ’n stemming van verootmoediging te skep vir die          inleidingsgebede.

- Dink aan die konteks vir hierdie Psalm (1) en onthou julle eie lewenskontekste.

- Hoor die bidder se pleit om genade op grond van God se troue liefde (2a).

- Bid om die uitwissing van sonde op grond van God se barmhartigheid (2b).

- Erken dat God ’n opregte hart van mense verwag (8).

- Vra die Here vir ’n rein hart, vernuwing van gees en standvastigheid (12).

 

  1. Skriflesing

* Lees Johannes 12:20-33.

- Van die Grieke by die paasfees wou Jesus ontmoet.

- Hulle het die dissipels gevra om die ontmoeting te bemiddel.

- Die dissipels het die boodskap vir Jesus gebring.

- Jesus het geantwoord dat die tyd vir Sy dood aangebreek het.

- Jesus het ontsteld geword oor Sy naderende teregstelling en die wyse waarop Hy sou sterf.

- Jesus het egter belowe: “En as Ek van die aarde af verhoog is, sal Ek almal na My toe trek” (32).

* Deel met mekaar wat as eerste insigte by julle opkom.

 

  1. Gesprek

* Ons Here word verhoog in Sy sterwe. Dink oor hierdie oënskynlike teenstrydigheid.

- In vers 24 gebruik Jesus die gelykenis van die koringkorrel wat in die grond moet val     om te ontkiem.

- Daarmee verduidelik Jesus die doel van Sy sterwe.

* Dink oor die roeping en opdrag van die kerk van Jesus Christus.

- In vers 27 sê Jesus ontsteld Hy het juis gekom vir hierdie uur.

- As gestuurde kerk is ons roeping in gebed in waarmee God besig is.

- Ons identifiseer met die uur waarvoor Jesus gestuur is. Dink ná oor wat dit vir julle  beteken.

- Ons is geroep om te getuig oor Jesus se uur.

 

  1. Leer geloofsgewoontes aan

* Oorweeg die geloofsgewoonte van gemeenskapsdeelname en onderwerping - oefen dit.

- Hierdie geloofsgewoonte leer ons om soos Jesus ons aan ander toe te wy.

- Vers 32 stel Jesus se voorbeeld. Hy sal almal na Hom toe trek as Hy van die aarde verhoog word.

* Oorweeg die geloofsgewoonte om na die tye en mense om ons te luister.

- Dié geloofsgewoonte vra van ons om op Jesus te fokus en Sy voorbeeld na te volg.

- Oefen meer intensioneel om na God, ander en die omgewing te luister - om God     daarin te hoor.

 

  1. Kerklike Seisoen

* Lydenstyd neem ons saam op die lydenspad wat Jesus moes gaan.

- So kan ons in Jesus se sterwe Sy verheerliking vier.

 

  1. Afsluiting

* In Jeremia 31:31-34 belowe die Here Hy gaan ’n nuwe verbond met Sy verbondsvolk   oprig.

- Daarvolgens sal God hulle God wees en hulle Sy volk.

- Bid die woorde van Johannes 12:25 & 26 in aansluiting by Jeremia se profesie.

- Dank die Here dat julle deel kan wees van Sy volk.