Studiestukke

Vrydag, 09 Maart 2018 07:59

41 Dae van Gebed - Week 7

Written by Ds Francois Taljaard

Fokusteks:

Johannes 3:14-21

 Ons byeenkoms se Ritme:

* Rus in Psalm 107:1-3, 17-22

* Lees die week se fokusteks: Johannes 3:14-21

* Dink na oor die dag se perspektief

* Ander RCL-tekste: Numeri 21:4-9; Efesiërs 2:1-10

 Saam verder gedink:

a) Stilword en aanbidding

* Kom tot stilstand ná die dag se program en rig jul gedagtes en harte op die Here.

- Sit gemaklik, haal diep asem en raak bewus van die oomblik van gemeenskap met God.

* Gebruik Psalm 107:1-3 om die Here te loof vir Sy goedheid en eindelose liefde (1).

- Die oproep tot lof word gemotiveer deur God se bevrydende handeling in Israel se geskiedenis.

- Loof die Here vir Sy goedheid, liefde en bevryding in julle eie lewe.

- Psalm 107:3:  Loof ook die Here omdat Hy mense van oraloor saambring (versamel / verenig).

- Dank die Here dat Hy julle groep hier vergader tot Sy eer en diens.

 b) Skriflesing

* Lees Johannes 3:14-21.

- Johannes herinner hier aan Moses wat die slang in die woestyn opgelig het.

- Die Israeliete wat daarna gekyk het, het gesond geword van die slangbyt.

- Jesus word met hierdie simboliese handeling vergelyk – Hy red.

- Hier beklemtoon Johannes dat God die ganse wêreld wil red, nie net die Israeliete nie.

- Jesus se koms bring lig in die donker. Die Lig kom vind ons en verlig ons pad.

* Gee geleentheid om oor die Skrifgedeelte te reflekteer en dalk ’n eerste reaksie te formuleer.

 c) Gesprek

* Fokus daarop dat Jesus se lyding redding bring en dink aan die lyding wat Jesus op aarde verduur het.

- Deel julle gedagtes oor Jesus se lyding met mekaar. Watter beelde daaroor leef in jou gedagtes? 

* Dink oor kerkwees in die lig van die Johannes 3:18 se gedagtes oor geloof in Jesus.

- Ons word daaraan herinner om ons lig te laat skyn, sodat ander die evangelie kan   raaksien.

- God gee aan ons, Sy kerk, gawes om Sy lig in die wêreld te laat skyn.

- Deel met mekaar oor die gawes wat die Here aan julle groep gee om Sy lig in julle   konteks te wees.

* Reflekteer oor die kernwoorde in ons Skrifdeel wat julle tref en dink oor die verband      tussen hulle.

- “Seun van die mens”; “glo”; “ewige lewe”; “God”; “wêreld”; “veroordeel”; “red”;    “skeiding”; “duisternis”; “enigste Seun”; “lig”; “waarheid”; “gehoorsaamheid”.

 d) Leer geloofsgewoontes aan

* Die gebruik van simbole is ’n geloofsgewoonte wat ons aan die Here se teenwoordigheid   herinner. 

- Oorweeg dit om iewers ’n kers/lamp in jou huis op te steek.

- Dalk kan jy ’n kaartjie met die woorde van Johannes 3:21 daarop saam met jou dra.

* Die geloofsgewoonte van vas is gepas in Lydenstyd.

- In Lydenstyd is daar baie mense wat van verskillende dinge vas.

- Oorweeg iets waarvan jy in dié Lydenstyd kan vas.

- Deur te vas herinner ons onsself aan die gawes wat ons ontvang en hoe ons dit kan    uitleef / aanwend.

 e) Kerklike Seisoen

* Lydenstyd herinner ons dat die Here se reddende koms met ontsettende lyding gepaard    gegaan het.

- Hierdie lyding het lig in die donker wêreld gebring.

- Mag ons altyd die Lig liefhê.

 f) Afsluiting

* Ons kan by die byeenkoms dink aan hoe ons lewens lyk wanneer Jesus se lig deur ons    skyn.

* Efesiërs 2:1-10 herinner ons die donker het saam met Jesus gesterf. Ons lewe nou in die Lig.

  - Dank die Here vir Sy bevrydende reddingswerk.

 

 

 

 

 

 

Hoogtepunt Skakels

Maandelikse Studiestuk

Gemeente Projekte

Gebedskolom