Studiestukke

Dinsdag, 06 Maart 2018 09:23

41 Dae van Gebed - Week 6 Featured

Written by Ds Vian Louw

Dit is ’n voorreg om saam met jou biddend te luister na wat God vir ons as gemeente in hierdie tyd wil kom sê.  Deel met ons wat die Here vir jou in hierdie tyd kom duidelik maak het.  Sonder Hom kan ons niks doen nie.  Ons dorp en sy mense het nodig dat Hy in beheer sal wees.  Ons bid dat Sy Koningskap erken sal word op alle vlakke van ons samelewing.

Vertrou die Heilige Gees om vir jou te wys oor hoe jy oor die volgende sake moet bid:

  • Wat wil U vir die gemeente kom sê en wys? Here, wat wil U vir Stilbaai en sy mense wys?
  • Ons bid vir al die kinders van die wêreld. Kinders het dit nie altyd maklik nie en word selfs in baie gevalle deur omstandighede gedwing om die verantwoordelikhede van volwassenes te moet oorneem;
  • Dat ons gebede nie net by praat sal bly nie, maar ook sal oorgaan tot aksie en doen, as die Here dit verlang. Ons eie gehoorsaamheid:  Here, kom wys wat U vir my wil hê.  As dit iets is wat ek moet doen, wys my;
  • Ons bid hierdie week ook spesifiek vir alle aspekte van die media en inligtingstegnologie. Koerante, internet, “Facebook”, “Twitter” en alle ander platvorms van kommunikasie.  Mag die Here ook dít as instrumente gebruik om ons samelewing tot Sy eer en heerlikheid te beïnvloed.  Mag Christene hierdie kommunikasie-kanale benut om ’n nuwe generasie van jong gelowiges te bereik.
  • Dat Christelike waardes en etiek ’n invloed sal hê op alle vlakke van die media.
  • Ons verklaar ook weer ons totale afhanklikheid van die Here en stel ons vertroue totaal en al in Hom.

Hiermee moedig ons elkeen ook weer aan om met ons te deel wat die Here op jou hart lê ten opsigte van die gemeente en Sy kerk hier op Stilbaai (waarmee Hy besig is en hoe Hy ons will deelmaak daarvan.). By die deure van die kerk is daar kartondose vir gebedsversoeke.  As daar enige iets is waarvoor jy wil hê ons moet saambid kan jy dit neerskryf en daarin gooi. As daar ’n getuienis is wat jy wil deel, kan jy dit ook neerskryf en daarin gooi.  Elke Donderdag om 10:00 is daar ’n groep mense wat daarvoor gaan bid.  Jy is ook welkom om te kom saam bid. As jy nodig het dat iemand saam met jou moet bid kan jy ook net opdaag.

Kom ons bly biddend afhanklik voor die Here.

Mag die genade en vrede van ons Here Jesus Christus met jou wees.

Hoogtepunt Skakels

Maandelikse Studiestuk

Gemeente Projekte

Gebedskolom