Studiestukke

Maandag, 26 Februarie 2018 10:14

41 Dae van Gebed - Week 5 Featured

Written by Ds Francois Taljaard

Vinnig het 28 dae verby gevlieg. As gemeente is ons steeds biddend en afhanklik voor die Here oor die pad vorentoe.  Ons wil nie net ‘n biddende lewenswyse voor Hom vestig nie, ons wil graag duidelik sien waar en waarmee God nou besig is en hoe Hy wil hê ons daarby moet inskakel.  Ons is almal deel van hierdie luister-proses.  Deel met ons wat jy by die Here hoor.  Dit is baie belangrik in die proses om duidelik te kan hoor wat Hy vir ons openbaar.  Dit is in hierdie afhanklikheid wat ons die toekoms wil aanpak. Dis ‘n kéuse om níks te doen as ons nie eers met die Here dit deurgepraat het nie.

Die Here het Sy kerk gestuur om met die goeie nuus van Jesus Christus ‘n invloed te hê op elke kultuur, volk en nasie.  Ja, op elke sfeer wat ‘n inpak op die samelewing het:  Kerk,  Familie en Huwelike, Onderwys, Regerings, Besigheid, Media, Kuns en Kultuur.

Ons, wat by die see bly, kan praat van die 7 branders van invloed.  Op al hierdie vlakke bid ons dat die Here die wêreld, veral hier waar ons bly en invloed het, sal transformeer om in lyn te kom met die Koninkryk se beginsels en God Drie-enig se Koningskap. Ons is deel van God se plan om dit te laat gebeur.

Ons het alreeds die afgelope 4 weke geraak aan die eerste vier branders van invloed.  Hierdie week bring ons Besigheid by.  Die ideaal is dat ons elke dag vir al sewe hierdie branders van invloed sal bid.  Wees sensitief en oop vir hoe die Here vir jou deur die Heilige Gees kom wys om vir elkeen spesifiek te bid.

Fokus vir hierdie week:

  • Wat wil U vir die gemeente kom sê en wys? Here wat wil U vir Stilbaai en sy lidmate wys?
  • Hoe moet ons inskakel by dit waarmee U besig is?
  • Vir ‘n geestelike ontwaking in die besigheidsektor (Die markplein);
  • Ons bid vir Christen sakemanne en -vroue, dat God hulle sal gebruik om ‘n invloed te hê in en op hul professies;
  • Ons bid dat sakeondernemings hul besigheid sal bou op hoë moreel- en etiese standaarde, wat in lyn is met die Bybel se waardes;
  • Dat ons gebede nie net by praat sal stop nie, maar ook sal oorgaan tot aksie en doen, as die Here dit verlang. Ons eie gehoorsaamheid.  Here kom wys wat U vir my wil hê. As dit iets is wat ek moet doen, wys my;
  • Ons verklaar ook weer ons totale afhanklikheid van die Here en stel ons vertroue in Hom vir die toekoms van ons land.

Hiermee moedig ons elkeen ook weer aan om met ons te deel wat die Here op jou hart lê ten opsigte van die gemeente en Sy kerk hier op Stilbaai (waarmee Hy besig is en hoe Hy ons daarvan deel wil maak.). By die deure van die kerk is daar kartondose vir gebedsversoeke. As daar enige iets is waarvoor jy wil hê ons moet saambid kan jy dit neerskryf en daarin gooi.  As daar ‘n getuienis is wat jy wil deel kan jy dit ook neerskryf en daarin gooi. Elke Donderdag 10:00 is daar ‘n groep mense wat daarvoor gaan bid.  Jy is ook welkom om te kom saam bid.  As jy nodig het dat iemand saam met jou moet bid kan jy ook net opdaag.

Dit is ‘n voorreg om saam met jou biddend opgewonde te wees oor wat God besig is om in ons midde te doen.

Hoogtepunt Skakels

Maandelikse Studiestuk

Gemeente Projekte

Gebedskolom