Studiestukke

Woensdag, 21 Februarie 2018 08:08

Ken God

Written by Ds Vian Louw

Ons is besig met 41 Dae van Gebed, waar baie klem val op kommunikasie met God.  Ons maak regtig tyd vir God, ons sorg vir die ekstra paar minute per dag, om meer tyd saam met God te spandeer.  Ons, as predikante, fokus elke diens op gebed.  ‘n Paar weke gelede het ons ’n week lank, elke aand, bymekaar gekom om saam te bid. Tussen die gebede deur, word ons gebombardeer met kennis oor wie God is.  Dit is hiér waar die spons gedagte opkom; ons is soos sponse (neem alles op) soos klein kindertjies, maar die gevaar / toets is wanneer daai spons gedruk word, kom daar baie keer vuil water uit en nie God se liefde nie …

Kom ons lees Joh. 17:1-5

Wat se gedagtes / beskrywing kom op by jou as die volgende woorde gelees word:

  • “om iets van iemand te weet”
  • “om iemand te ken”?

Baie keer, wanneer ons gedruk word, kom Jesus se liefde nie noodwendig uit nie, maar wel die teenoorgestelde (al weet ons baie van “hoe om liefde uit te lewe”).

Lees ook Joh. 6:42; 7:28

Indien iemand jou met die vraag sou konfronteer: “Ken jy persoonlik vir Jesus Christus?”, wat sal jy antwoord wees om die persoon te oortuig?

Noem enige vorm van hoe ons lewe lyk wanneer ons alles van Jesus weet en lyk dit anders as jy Jesus werklik ken?

In Markus 3:13 -14 stel Jesus die twaalf dissipels aan. Voordat Hy hulle uitstuur om sendingwerk te doen, laat Hy hulle eers by hom bly.

  • Hoekom was dit vir Jesus belangrik dat hulle by Hom moes wees?
  • Dink jy Jesus wou eers dat hulle hom beter ken?

“Die begrippe ken en kennis” het in die Bybel veral, die betekenis van “verbondenheid aan” en “vertroud wees met”. Die kennis waarvoor Jesus egter hier in ons teks bid, is spesifieke kennis. Die Griekse woord wat Jesus gebruik, beteken om iemand te leer ken deur direkte persoonlike ervaring. Die ooreenstemmende woordjie in Hebreeus vir ken (“jada”), is dieselfde woord wat gebruik word om die intieme verhouding tussen ‘n man en vrou uit te druk. Die “33-vertaling” het geslagsgemeenskap tussen ‘n man en vrou met die woordjie “beken” vertaal om iets van hierdie intieme kennis weer te gee.  Dit omskryf die aard van God se verhouding met ons en ons met Hom as ‘n verhouding waar ons onsself totaal aan mekaar gee.  Dit veronderstel ‘n deurlopende inter-persoonlike verhouding, waarin jou kennis van God voortdurend groei.  Die woord “ken” dui dus op ‘n persoonlike verhouding met God of met Jesus Christus.”

Watter rol speel Jesus as dit kom by “Kennis van God”?

Bespreek die stelling: “Lewe met God is kennis van God en kennis van God is lewe”.

Lees 1 Joh 5:18-21

  • Wat, en wie het ‘n rol in jou lewe gespeel om God as ware God te leer ken?
  • Watter rol speel jy (indien enige) op die oomblik om ander mense te help om God vir die eerste keer te leer ken, of nóg béter te leer ken?

Mag ons in die 41dae nog meer van Jesus leer, mag ons in die stof van ons Rabbie lewe en mag ons nie net dinge van Hom weet nie, maar mag ons werklik ’n verhouding met Hom hê!