Studiestukke

Maandag, 19 Februarie 2018 05:50

41 Dae van Gebed - Week 4 Featured

Written by Ds Francois Taljaard

Fokusteks

1 Petrus 3:18-22    

Ons byeenkoms se Ritme:

* Rus in Psalm 25:1-10.

* Lees die week se fokusteks: 1 Peter 3:18-22.

* Dink ná oor die dag se perspektief .

* Ander RCL-tekste: Genesis 9:8-17; Markus 1:9-15.

 Saam verder geluister

Stilword en aanbidding:

*      Kom as groep tot rus in die teenwoordigheid van die Here met Psalm 25:1-10.

*      Gebruik die Psalm om julle gedagtes en harte op God te rig vir gemeenskap met God.

- Tot U, Here, rig ek my, my God, op U vertrou ek.

- Maak my U wil bekend, Here, leer my U paaie.

- Laat U waarheid my lei en onderrig my daarin, want U is God, my Redder.

- In U stel ek elke dag my verwagting.

- Die Here is goed en regverdig.

 Skriflesing:

* Lees 1 Peter 3:18-22.

- Christus se kruisiging en opstanding word besing.

- Die "diepte" van Sy verlossingswerk word besing met ’n beeld; dit is tot in die doderyk      verkondig.

- Die “hoogte” daarvan word besing met nog ’n beeld; alle hemelse magte buig nou voor Hom.

- Deur Sy lyding het Hy onregverdiges verlos en ook alle magte onderwerp.

- Deel met mekaar hoe julle, oppervlakkig gesproke, hierdie Skrifgedeelte hoor.

Gesprek:

* Ons loof Christus vir 'n volkome verlossing.

- Die teks vir die week vestig ons aandag op lof aan God vir die omvang van Sy verlossingswerk.

- Dink aan maniere hoe julle hierdie Lydenstyd op Jesus se verlossingswerk kan fokus.

* Reflekteer oor die taak van die gestuurde kerk om Christus se Verlossing te verkondig.

- Ons bely Christus se heerskappy oor alles.

- Identifiseer ruimtes waar julle as deel van die kerk Christus se verlossing kan verkondig.

- Verwoord situasies waarin dit vir julle moeilik is om Christus se heerskappy te beleef.

- Hoe hoor julle nou vers 22?

 Leer geloofsgewoontes aan:

* Oorweeg geloofsgewoontes wat julle kan help om die Sakramente te vier.

- Hoe kan jy / julle die vreugde van die Sakrament van die doop vier? Wees bly oor jou doop!

- Dink vandag elke keer wat jy water gebruik om jou hande, gesig of lyf te was, aan jou doop.

- Dink daaraan dat jou doop daarop wys dat jy deur die bloed van Jesus gewas is.

- Dank God dat jy / julle gedoop is!

* Laat die oordenking van die Woord julle help om as mense wat in Christus gedoop is te leef.

- Lees Markus 1:9-12 en dink daaraan dat Jesus se openbare bediening met Sy doop begin het.

- Hier het die Vader Sy liefde verklaar en die Heilige Gees het Hom na die woestyn gelei.

- Omhels jou doop as 'n liefdesverklaring en ’n teken dat jy / julle aan God behoort.

 Kerklike Seisoen:

* Lydenstyd is dikwels 'n tyd van stil word en verootmoediging.

 Afsluiting:

* Sluit die byeenkoms af deur om God se leiding vir julle alledaagse lewe te vra.

* Gebruik Psalm 25:4 & 5 vir die afsluitingsgebede.

- Oorweeg om dit te memoriseer of op 'n kaartjie te skryf en bid dit dan wanneer jy gewoonlik bid.

- Oorweeg ook ander geleenthede deur die dag om die gebed te bid.