Studiestukke

Maandag, 12 Februarie 2018 11:09

41 Dae van Gebed - Week 3 Featured

Written by Ds Vian Louw

Stadig maar seker word die lewenswyse van ‘n biddende lewe al dieper gevestig. Hoe wonderlik dat die Here dit moontlik gemaak het om deur ‘n lewe van gebed só naby aan Hom te kan leef. Die beloftes wat die Here gee, gee net nog meer aansporing om nie anders te wil leef nie. Ons weet die Here is besig om met ons as ‘n gemeente ‘n pad te loop. Moenie ophou om met totale afhanklikheid saam te vra en bly luister wat die Here vir ons wil sê en waar Hy wil hê ons moet inval by dít waarmee Hy besig is nie. Deel asseblief met ons wat die Here besig is om vir jou te wys en wat Hy besig is om te doen.

Loer gou weer na Week 1 en Week 2 se gebedsinligting. Hou aan om met die Here daaroor te praat.

Hier is ‘n paar ekstra gedagtes waaroor jy kan saam bid hierdie week. Vertrou die Heilige Gees om vir jou te wys oor hoe jy oor die volgende sake moet bid.

  • Wat wil U vir die gemeente kom sê en wys?
  • Vir ons kinders en dan veral vir die emosies wat ons kinders moet hanteer.
  • Dat ons gebede nie net by praat sal bly nie maar ook sal oorgaan tot aksie en dóen as die Here dit verlang. Ons eie gehoorsaamheid. Here, kom wys wat U vir my wil hê. As dit iets is wat ek moet doen, wys my.
  • Opvoeding: Bid vir alle instansies wat by onderwys en opvoeding betrokke is; of dit nou vir klein kindertjies is wat maklik beïnvloedbaar is of dié by tersiêre instellings. Bid vir die onderwysers en opvoeders. Bid vir die wat jy by die naam ken. Maak hulle daagliks deel van jou gesprek met God. Bid ook vir die inhoud waaraan kinders en studente blootgestel word. Ons bid dat Bybelse waardes weerspieël sal word. Ons bid vir herlewing in ons skole en op ons kampusse.
  • Die Here se Koningskap oor ons dorp en gemeenskap in ál sy fasette
  • Die Here op Sy manier sal ingryp in die politieke prosesse in ons land en ons dank Hom vir wat Hy reeds besig is om te doen.

 Deel ook getuienis oor wat die Here besig is om te doen en uitwys. By die deure van die kerk is daar kartondose vir gebedsversoeke. As daar enige iets is waarvoor jy wil hê ons moet saambid kan jy dit neerskryf en daarin gooi. As daar ‘n getuienis is wat jy wil deel kan jy dit ook neerskryf en daarin gooi. Elke Donderdag 10:00 is daar ‘n groep mense wat daarvoor gaan bid. Jy is ook welkom om te kom saambid. As jy nodig het dat iemand saam met jou moet bid, kan jy ook net opdaag.

 Dit is ‘n voorreg om saam met jou biddend opgewonde te wees oor wat God besig is om in ons midde te doen.

 Ons God leef!

Hoogtepunt Skakels

Maandelikse Studiestuk

Gemeente Projekte

Gebedskolom