Studiestukke

Donderdag, 08 Februarie 2018 08:43

41 Dae van Gebed - Week 2 Featured

Written by Ds Francois Taljaard

Mede-gelowige en gebedsvriend, die eerste week van ons “41 dae van Gebed” het met ‘n spoed verby gevlieg, maar die opgewondenheid oor wat die Here besig is om in ons midde te doen is groot. Ek vertrou dat jy in die eerste week al daarin kon slaag om iewers ‘n tyd in jou lewensdagboek kon vind en ‘n plek kon kry  vir daaglikse afsondering met die Here. Indien jy dit nog nie heeltemal kon regkry nie, moet jy nie moed verloor nie. As ons die Here daarmee vertrou sal Hy ons help om tyd en plek te vind.

Een van ons deurlopende fokusareas is om werklik by die Here te hoor waarmee Hy besig is en waar en hoe Hy wil hê ons daarby moet inskakel. Hou aan om met ‘n verwagting saam met die Here te kuier.  Herinner jouself aan Sy belofte:  “Julle sal vra na My wil en julle sal dan My wil ken as julle met julle hele hart daarna vra”.

Hier is ‘n paar dinge waarvoor jy saam kan bid hierdié week:

Vertrou die Heilige Gees om vir jou te wys hoe om spesifiek oor die volgende sake te bid. Moenie klein dink daaroor nie. Onthou, vir God is niks onmoontlik nie.

  • Dat die Here ons die spontane vrymoedigheid sal gee om elke geleentheid wat daar vir getuienis is, te gebruik en dat ons sal ontdek wat ons alles in Christus ontvang het.
  • Mede-gelowiges vrymoedigheid sal hê om openlik die Evangelie te deel.
  • Dat die Here deur die Heilige Gees ons oë sal oopmaak vir elke getuienisgeleentheid

 Vir Kerk:

  •  Die Heilige Gees se salwing oor alle Christelike kerke ongeag denominasie;
  • Bedieninge wat met evangelisasie en dissipelskap besig is. Ook vir sendelinge wat oor die wêreld versprei is;
  • Alle gelowe en godsdienste, om die waarheid van die Evangelie van Jesus Christus te ontdek.

 Familie en gesin:

  • Vir families in die algemeen, maar ook spesifiek vir die genesing van gebroke verhoudings in huwelike en families, veral onder gelowiges en húlle in Christelike bedienings. Die heiligheid van die huwelik en die kulturele invloed wat die waarde van huwelik en familie wil afbreek.

 Beloftes uit die Woord: Deut 4:29, Ps 34:10, Hosea 10:12, Luk 6:21 en Joh 6:35

 Onthou: Praat met die Here oor alles en moet niks aanpak voordat jy nie met Hom daaroor gepraat het nie.

 

Hoogtepunt Skakels

Maandelikse Studiestuk

Gemeente Projekte

Gebedskolom