Studiestukke

Dinsdag, 30 Januarie 2018 06:41

41 Dae van Gebed - Week 1 Featured

Written by Ds Francois Taljaard

Jeremia deel die volgende belofte van die Here: “Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra.” Jeremia 29:13

Ons vertrou dat die Here vir ons Sy wil op elke terrein van ons lewe gaan duidelik maak.

‘n Paar dinge waarop ons in hierdie eerste week biddend gaan fokus is:

  • Dat die Here ons hierdie week sal help om die ingesteldheid van Jeremia 29:13 te ontwikkel as lewenswyse;
  • Besluit hoe lank, wanneer en waar jy elke dag gaan bid (as persoon en as familie/groep).
  • Kry ‘n gebedsjoernaal om neer te skryf wat die Here vir jou sê;
  • Hoor by die Here wat Hy wil sê t.o.v. die volgende areas van jou: lewe

          *               Die Kerk/Gemeente/Persoonlike wandel met God;

          *               Familie en gesin;

          *               Opvoeding;

          *               Besigheid;

          *               Regering;

          *               Media;

          *               Kunste en ontspanning;

¨ Bid dat Here ons sal leer om biddend voor Hom  te leef;

¨ Dat ons spontaan met Hom alles sal deel;

¨ Dat ons niks sal aanpak sonder dat ons met Hom daaroor gepraat het nie;

¨ Dat ons niks sal doen sonder die oortuiging dat dit binne die wil van die Here is nie;

¨ Dat Hy ons sal wys waarmee Hy besig is en hoe ons daarby inskakel.

 Ons wil oop en sensitief daarvoor wees dat God op enige manier, wanneer Hy wil, met ons kan praat.

Ons bid en kies om ‘n gemeente te wees wat dit in haar DNA het om niks te doen of aan te pak, as dit nie biddend afhanklik en met oortuiging voor God aangepak word nie.

 Gee asseblief terugvoering oor wat die Here kom uitwys. Deel ook getuienis oor wat die Here besig is om te doen.

 Mag jy die Here se teenwoordigheid intens ervaar.

Dit is ‘n voorreg om saam met jou biddend voor die  teenwoordige  en lewende God te leef.

 

 

Hoogtepunt Skakels

Maandelikse Studiestuk

Gemeente Projekte

Gebedskolom