Studiestukke

Vrydag, 27 Oktober 2017 06:16

God se Genade

Written by Ds Vian Louw

Talle huise het in daardie tyd groot bo-vertrekke gehad. Dikwels was daar nie net ín die huis trappe na bo nie, maar ook búite die huis. Die voorbereidings vir die paasmaaltyd sou beteken dat die tafel gedek moes word, die paaslam, wyn en ander kos gekoop moes word en dat die vleis, ongesuurde brood, souse en ander tradisionele bykosse en drinkgoed voorberei moes word. Die paasmaaltyd het gewoonlik tot middernag geduur.

Judas, die man wat Jesus sou verraai (vgl Ps 41:10), was saam met die ander aan tafel. Hy het al klaar besluit om Jesus te verraai, maar het nog met koelbloedige skynheiligheid saam met die ander aan tafel gesit. Judas en Jesus doop hulle kos in dieselfde sousbak

  • Vir wie dink jy, is die nagmaal en wie mag daaraan deelneem?
  • Wat is jou opinie oor kerke wat mense van die Nagmaaltafel weerhou a.g.v. ’n sekere sonde(sensuur)?
  • Hoekom dink jy laat Jesus vir Judas toe om saam hom te eet? Jesus het geweet hy gaan Hom verraai, maar nogtans eet hy saam met hom?
  • As jy jouself daai aand as een van die 12 kon beskryf, watter een sou jy wees, hoekom sê jy so?
  • Wat is dit in jou lewe waarmee jý Jesus verloën?
  • Ons sing baie die lied Genade onbeskryflik groot(Amazing grace), wat beteken dit vir jou? Hoe verstaan jy dit? Wat beteken Genade vir jou as jy na hierdie gedeelte kyk?

 

 

Hoogtepunt Skakels

Maandelikse Studiestuk

Gemeente Projekte

Gebedskolom