Studiestukke

Vrydag, 13 Oktober 2017 07:46

Onskatbaar Waardevol Featured

Written by Ds Francois Taljaard

Gesprekstuk vir groepe 15-21 Oktober 2017

Wat het jy hierdie week gesien wat ‘n indruk op jou gemaak het?  Deel met mekaar jul ervarings.

Dit gebeur so maklik dat ‘n mens toelaat dat jou aandag afgetrek word, selfs al is dit net vir ‘n oomblik en dan kan baie belangrike dinge mis gekyk word.  Die duiwel loop ook rond soos ‘n brullende leeu om te kyk vir geleenthede om ons aandag weg te lei van dit wat waardevol is.

  • Jesus wys die dissipels hoe die kyk na ‘n indrukwekkende temple, kan maak dat mens verby die ware temple, wat saak maak, kan kyk (13:1-23).

 Watter dinge in ons lewe het die potensiaal om ons aandag van Christus af weg te trek?

 Lees nou Mark 14:1-11

Wat tref jou dadelik in hierdie gedeelte?

 Jesus se woorde in vers 9 laat mens nogal diep dink.

  • Hoekom was dit wat hierdie vrou gedoen het so belangrik?
  • Wat kan ons by haar leer?
  • Wat val jou op oor die tydsberekening van hierdie oomblik waarin eer aan Jesus gebring word?
  • Hoe lyk die offer wat jy aan Jesus bring? Wat offer jy hom vandag?
  • Wat het Jesus vir ons geoffer?
  • Is dit nodig dat ons iets moet gee van ons self of is ons net ontvangers?

Motiveer jou antwoord.

  • Hoe raak dit ons lewe vandag? Wat sê hierdie gedeelte vir ons vandag?
  • Een ding uit vandag se gespek wat die Here vir my uitgewys het wat belangrik is vir my reis saam met Jesus is, ......................................

 Deel met mekaar sake waarvoor gebid kan word en wees saam in gebed.

 

Hoogtepunt Skakels

Maandelikse Studiestuk

Gemeente Projekte

Gebedskolom