Studiestukke

Donderdag, 14 September 2017 06:50

Vergifnis

Written by Ds Vian Louw

Die woord “vergifnis” word in die NIV Bybel 14 keer gebruik (1 keer in die Ou Testament en 13 keer in die Nuwe Testament).  Die konsep “vergifnis“, kom baie meer voor in die Bybel. Die woorde “om te vergewe“ kom 42 keer in die Ou Testament en 33 keer in die Nuwe Testament voor. Die woorde “jy is vergewe“, kom 17 keer in die Ou Testament en 28 keer in die Nuwe Testament voor.  “Vergewe“ speel vir Jesus ‘n       belangrike rol, daarom gee Hy so baie aandag daaraan in gelykenisse, prediking en in gebed.

 SKRIFLESINGMatt. 6:14 - 15, 18:21 - 35, Kol. 3:13

 Matt. 6:14 - 15: Hier  word die genade van vergifnis deur God, direk in verband gebring met die vergifnis van ander wat teen my oortree het. Die woord wat hier gebruik word vir ander mense, beteken inderdaad “ander mense“, soos ek.

 Matt. 18:21 - 35: Dit is nie duidelik wat die rede vir Petrus se vraag was nie. Jesus se antwoord is egter duidelik. Daar moet nie getel word as dit by vergifnis kom nie. Dit moet grensloos wees. Dan vertel Jesus ‘n gelykenis om dit te verduidelik. Die “miljoen rand“ van vers 24, is in die Grieks, “10 000 Talente“, wat die grootste bedrag was wat daardie tyd bestaan het. Daarteenoor is die skuld van die man wie se skuld kwytgeskeld is, eintlik niksseggend. Die gevolgtrekking van die gelykenis in vers 35, bring mens onder die indruk van die absolute belangrikheid van vergifnis.  Vir ‘n verloste mens is dit gewoon on- onderhandelbaar.

 Efes. 4:32: Hier word die vergifnis van mense weer direk gekoppel aan die vergifnis deur God.

 Kol. 3:13 Vergifnis van mekaar, moet wees soos die vergifnis deur God.

 Dink mooi, beteken vergifnis noodwendig vergeet alles?

  • Gesels met mekaar in die groep oor wat jy dink die rede was waarom Petrus hierdie vraag vir Jesus gevra het?
  • Dit is duidelik uit Jesus se antwoord dat daar GEEN GRENSE moet wees as dit by vergifnis kom nie. Daar kan tog meer as een soort grens wees. Wat se grense, dink jy, is daar vir mense as dit oor vergifnis gaan?
  • Watter boodskap het Matt. 18:27 vir jou oor GOD SE VERGIFNIS?
  • Verstaan ons hoe groot ons skuld teenoor die Here is? Verstaan ons dat daardie skuld afgeskryf word d.m.v. Jesus? Hoe laat dit jou voel?
  • Vergifnis is NIE MAKLIK NIE. Wat maak vergifnis moeilik?
  • Is vergifnis nie dalk juis om nie te vergeet nie, maar eerder die skuld af te skryf? Om nie noodwendig te vergeet nie, maar deur die pyn te werk en anderkant uit te kom (nie te onderdruk en voorgee alles is goed nie). Wanneer jy anderkant uitkom, die haat en wraak te laat vaar en vrede in jou hart te hê.

 

Hoogtepunt Skakels

Maandelikse Studiestuk

Gemeente Projekte

Gebedskolom