Studiestukke

Maandag, 28 Augustus 2017 09:37

Markus: Uitgedaag deur Jesus

Written by Ds Francois Taljaard

Jesus reageer met ’n spreuk wat destyds in omloop was.  “’n Profeet word oral as profeet aanvaar, net nie in die plek waar Hy bly, deur sy familiekring en sy gesin nie.” Jesus verwys hier ook na die feit dat die Jode as sodanig Hom gaan verwerp terwyl mense van ander nasies Hom sou aanvaar.

  1.  Aanvaar ons Jesus as Profeet, Koning en Seun van God? Wys jou lewe dit?
  2. Is daar tye in jou lewe (situasies) wanneer dit moeilik is/was om Jesus te erken as God?
  3. Wat maak dat mense Jesus verwerp?

Volgens die “Bybel in Praktyk” kon Jesus groter wonderwerke in Nasaret gedoen het, maar Hy het nie, omdat die dorp se mense ongelowig en hoogmoedig was. Die mense het hulle nie veel gesteur aan die wonderwerke wat Hy wél gedoen het nie, want hulle wou nie Sy boodskap aanvaar en glo dat Hy van God kom nie. Daarom het Hy weggegaan en gaan soek na mense wat wél bereid was om op Sy boodskap en wonderwerke deur geloof te reageer.

  1.  Wat maak dat mense (ongelowiges) in Stilbaai nie die Evangelie aanvaar nie?
  2. Hoe reageer ons wanneer mense nie na ons luister nie?

 ‘n Mens kan bruikbaar wees vir God, selfs al word jy nie deur jou eie mense  ge-eer of gerespekteer nie.

  1.  Het jy al so gevoel, dat die mense om jou nie regtig jou verstaan a.g.v. jou geloof?
  2. Wat sal jy vir iemand vandag sê is/was die een ding wat jou gehelp het in sulke tye?
  3. Hoe pas bogenoemde aanhaling by Mark 8:34-38?

 Wat is die één aspek wat vir jou uitstaan in hierdie gedeelte waarna ons gekyk het vandag? Hoe gaan jy dit prakties toepas in jou lewe?

 

Hoogtepunt Skakels

Maandelikse Studiestuk

Gemeente Projekte

Gebedskolom