Studiestukke

Maandag, 07 Augustus 2017 06:01

Strome van Lewende Water

Written by

Skriflesing:

2 Kon. 2 : 19 – 22, Joh. 4 : 10 – 15, Joh. 8 : 37- 38, 1 Kor. 13 : 8 – 13

 

1.  Met watter probleem is Elisa gekonfronteer wat tipies is aan die kerk van vandag?   (2 Kon. 2 : 19-22)

2.  Wat is die oorsprong van die probleem?  (Luk. 6 : 45)

3.  Wat is die eienskappe van sout? (1 Joh. 1:9, Mat. 5:13, Jud. 24)

4.  Waarvan praat Jesus as Hy noem dat strome van lewende water uit jou binneste sal vloei?  (Joh. 7:37 & 38)

5.  In die boodskap is die voorbeeld gebruik van die viskositeit / vloeibaarheid van water. Dit is toegepas onder die volgende opskrifte :

  1. a) Los die vorms
  2. b) Verruim jou grense

 Bespreek hoe hierdie voorbeeld in jou eie geestelike lewe toegepas kan word.  (1 Kor. 13 : 9-14 )

 

Hoogtepunt Skakels

Maandelikse Studiestuk

Gemeente Projekte

Gebedskolom