Studiestukke

Donderdag, 03 Augustus 2017 10:17

Wanneer God toelaat dat ons onder die gesag van "verkeerde leiers" beland

Written by Ds Francois Taljaard

Daniël het as jongman hom saam met sy vriende bevind in ’n vreemde land met ’n leier wat nie ‘n saak met God gehad het nie. Hulle land, familie en kerk is van hulle weggevat.  Alle pogings is aangewend om ook hul identiteit en geloof te verander. Hy en sy vriende moes besluit hoe hulle dit gaan hanteer. Tog kon hy en sy vriende sterk staan en voluit leef ten spyte van die druk van ’n goddelose kultuur en ’n korrupte leier.

 Watter insigte vind ons  in die volgende verse wat ons kan help om te kan gedy ten spyte van die druk wat ons almal in ons wêreld en kultuur vandag ervaar:

 Ps 119:9-11, Mat 5:14-16, 2 Kor 4:16-18 en 1 Pet 1:13-16

 In ons gedagte is daar maar ’n stryd met die Bybelse voorskrif  en voorlegging om ons aan gesag bo ons te onderwerp, selfs as ons weet dat God in beheer is. ’n Uitdagende verhouding met ’n werkgewer, onderwyser, ouer, beampte of politieke leier kan tot baie frustrasie lei, veral wanneer ons geroep word om aan iemand te onderwerp wat dit in ons oë nie verdien nie. Hoe help die volgende gedeeltes ons om perspektief te kry op waarom die Bybelse aanvaarding en onderwerping aan outoriteit nie net verpligtend, maar ook noodsaaklik vir volgelinge van Jesus is?

Rom 5:1-5, Hebr 10:32-36 en Jak 1:2-4

 Kan jy dink aan enige betekenisvolle karakterbou lesse wat jy in die verlede geleer het wanneer jy met ’n moeilike gesagsfiguur moes omgaan?

Wanneer dit gaan oor om gesag wat bo ons aangestel is te aanvaar, is dit belangrik om te onthou dat Jesus ons nooit iets vra om te doen wat hy nie eers self vir ons gedoen het nie. Lees Matteus 20: 20-28. Hoe beïnvloed Jesus se onderrig en voorbeeld jou denke oor hoe om aan gesag te onderwerp? 

As jou werkgewer, onderwyser, ouer, politieke leiers ens. hierdie gedeelte moes lees, hoe sou hulle sê vaar jy om hierdie gedeelte uit te leef.

 Hoe kan ons as Christene ‘n positiewe invloed uitoefen op mense in gesagsposisies bo ons?

 Wat is een praktiese ding wat ek in die konteks van Suid-Afrika nou kan begin doen om ‘n verskil te begin maak?

 Is daar enige iets wat in my moet verander?

 Deel gebedsversoeke en bid as groep daarvoor en vir mekaar.