Studiestukke

Donderdag, 28 Januarie 2010 00:00

Eenheid in Diversiteit

Written by Ds Willie Gouws

Inleiding:

Ons tema vir die eerste deel van die jaar is ’n aspek van dissipelskap, nl. Eenheid in Diversiteit.  Nou:  Wat maak ons ’n eenheid in die kerk?  Een van die hoofredes is sekerlik die feit dat ons almal geredde mense is en dít uit genade, nie uit onsself nie (Efesiers 2: 8-10, ens.).  Wat is die basis van ons redding? Vandag wil ons hierby stilstaan, nl. by die feit dat die Almagtige God en Vader my en elke mens, maar veral die gelowiges, baie baie lief het.

Die hele groep raak ’n rukkie stil.  (Groepleier lees die volgende vrae met 2 minute interval).

Vra jouself af:

1.  Hoe ervaar ek God?  Soos ’n liefdevolle Pa / vriendelike Oom of Oupa of familielid of ... die streng skoolhoof /    dominee / polisieman.

2.  Hoe beleef ek die gemeente?  Waar ek my liefdevolle God deur my medegelowiges beleef of dalk sien ek God se kwaai kant deur hulle?

Lees nou Romeine 8: 34 – 39; Romeine 5: 5-8.

Rom 8:34:  "Wie kan ons veroordeel?  Christus Jesus het gesterf (vir my), maar meer as dit:  Hy is uit die dood opgewek, Hy sit aan die regterhand van God, Hy pleit vir ons."

Rom 8:35:  "Wie kan ons van die liefde van Christus skei?  Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard?"

Rom 8:36:  Daar staan immers geskrywe:   "Dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word."

Rom 8:37:  "... maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet."

Rom 8:38:  "Hiervan is ek oortuig:  geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte..."

Rom 8:39:  "...of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here."

Vers 34:   Het ons interne twyfel, a.g.v ons sonde, aan God se liefde?  Lees Romeine 5: 5-8 as antwoord.  Laat iemand ‘n getuienis deel.

Vers 35 – 36:  Eksterne faktore laat ons ook twyfel aan God se liefde.  Onthou ons ’n dag of tyd wat dit baie swaar en liefdeloos gegaan het?

Vers 37 – 39:  Paulus het baie gehad, daarom skryf hy as ’n getuienis.  Kan jy dieselfde getuig.  Laat ons oopmaak vir God se liefde en daaruit leef en laat leef..