Studiestukke

Woensdag, 03 Maart 2010 00:00

Liefde dwing jou uit jou gemaksone

Written by Ds Francois Taljaard

Wat verstaan ons onder ‘n “gemaksone”?

Wat beteken dit om die “Gebod van die Liefde” na te kom?
*    Luk 10:27-37
*    2 Kor 9:6-9

Laat die groeplede vertel in watter mate hulle nog in hulle gemaksones vasgevang is.

Hoe dwing die liefde ons om uit ons gemaksone te kom?
*    1 Joh 3:18
*    Jak 1:27
*    Deut 16:10
*    Matt 28:19

Watter beloftes is waar vir diegene wat ware naasteliefde betoon?
*    Spreuke 3:9-10
*    1 Joh 4:12
*    Markus 9:41

Wat veroorsaak dat ‘n mens in ‘n gemaksone vasgevang raak?

Wat gaan die groep doen om nie in ‘n gemaksone te beland nie?

Opdragte
*    Bely as individue en as groep, sondes wat aanleiding gegee het tot die vorming van gemaksones.
*    Bespreek maniere hoe lede en die groep naasteliefde in die praktyk d.m.v. projekte, gawebedieninge,   getuienis en uitreike kan bewys.
*    Skryf ‘n teks oor die liefde neer en plak dit op jou spieël, in jou motor, op jou
rekenaar of lessenaar.

Sake vir Gebed

Hoogtepunt Skakels

Maandelikse Studiestuk

Gemeente Projekte

Gebedskolom