Studiestukke

Woensdag, 03 Maart 2010 00:00

Liefde dwing jou uit jou gemaksone

Written by Ds Francois Taljaard

Wat verstaan ons onder ‘n “gemaksone”?

Wat beteken dit om die “Gebod van die Liefde” na te kom?
*    Luk 10:27-37
*    2 Kor 9:6-9

Laat die groeplede vertel in watter mate hulle nog in hulle gemaksones vasgevang is.

Hoe dwing die liefde ons om uit ons gemaksone te kom?
*    1 Joh 3:18
*    Jak 1:27
*    Deut 16:10
*    Matt 28:19

Watter beloftes is waar vir diegene wat ware naasteliefde betoon?
*    Spreuke 3:9-10
*    1 Joh 4:12
*    Markus 9:41

Wat veroorsaak dat ‘n mens in ‘n gemaksone vasgevang raak?

Wat gaan die groep doen om nie in ‘n gemaksone te beland nie?

Opdragte
*    Bely as individue en as groep, sondes wat aanleiding gegee het tot die vorming van gemaksones.
*    Bespreek maniere hoe lede en die groep naasteliefde in die praktyk d.m.v. projekte, gawebedieninge,   getuienis en uitreike kan bewys.
*    Skryf ‘n teks oor die liefde neer en plak dit op jou spieël, in jou motor, op jou
rekenaar of lessenaar.

Sake vir Gebed