Studiestukke

Donderdag, 03 Junie 2010 00:00

Liefdevolle Verhoudings

Written by Ds Francois Taljaard

LIEFDEVOLLE VERHOUDINGS

1.  Liefde is een van die kosbaarste geskenke wat God vir ons gegee het. Tog kan ons so maklik voel dit is buite bereik. Een ding is seker dit dwing ons buite ons gemaksone.

2. Vertel vir mekaar van ’n ervaring waar liefde bewys, of ontvang is.

3. Groei in die Woord
    Waarom is goeie verhoudinge belangrik by:
    * die huis?
    * die werk?
    * die groep?

    Wat is die gevolge van slegte verhoudinge?

4. Wat maak dat ‘n verhouding versleg?
    Wat veroorsaak slegte verhoudinge volgens:
    * Luk 22:24-27
    * 1 Kor 3:1-4

5. Wat kan ons doen om ‘n verhouding te verbeter?
    Wat sê die Bybel kan ons doen om ‘n verhouding te verbeter?
    * Kol 3:12-15
    * Hand 2:41-46

    Wat kan ons as groep doen om onderlinge verhoudinge uit te bou?

6. Opdragte
    Skryf een ding neer wat jy gaan doen om verhoudinge te verbeter by:
    * die werk
    * die huis
    * die groep

    Draai twee-twee na mekaar en deel bogenoemde voorneme wat jy neergeskryf het.  Bid dan
    twee-twee hieroor.

    Skryf die naam van iemand neer met wie jy iets wil gaan regmaak

    ……………………………………………………

    Bid saam met iemand oor bogenoemde persoon.

7. Sake vir gebed· 

8. Gedeeltes om by die huis verder te gaan lees
    * Luk 17:1-4  : Hoeveel keer vergewe?
    * Luk 9:23-26  : Om Jesus te volg
    * Luk 14:26-33  : Die prys van dissipelskap
    * Joh 12:24-26  : Sterf in jouself
    * Rom 16:3-13  : Paulus se verhoudinge

9. As iemand verder hieroor wil lees:
    * Beleef God as Persoon – Henry T Blackaby en Roy T Edgeman
    * In die greep van genade – Max Lucado