Studiestukke

Dinsdag, 19 Oktober 2010 00:00

Ons Dankoffer

Written by Ben Jovner

It is a question of how much we give and not how little. (M. Griffith)

Ons gaan by hierdie bespreking kyk na twee sake, naamlik:

*Ons Dankoffer
*Wat rentmeesterskap prakties beteken

Ons Dankoffer

1. Ons praat in die omgang van ons dankoffer as ons “tiendes”.  Die tiende is natuurlik ‘n Ou-Testamentiese reëling.  In watter mate geld dit nog vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges?
2.  Kan ons die tiende (dit is een tiende) gebruik as ‘n norm van hoeveel ons moet gee?                            Lees eers  2 Korintiërs 9:7(a) en dan 2 Korintiërs 8:7, 9:6 “en wat moet ons nie nalaat nie?”  Lukas 11:42.
3.  In 2 Korintiërs 8:13-15 kry ons ‘n soort reël vir gemeentelede oor hulle dankoffers.  Hoe sou julle dit omskryf?
4.  In die Ou Testament was die tiende-reëling ‘n wet.  Moet ons as Nuwe Testamentiese gelowiges die gee van ons dankoffers soos ‘n wet benader?
5.       Vir Nuwe Testamentiese gelowiges is dankoffers nie meer ‘n wet nie; dit is iets veel meer!  Wat sê Paulus in 2 Korintiërs 8:8(b) en 2 Korintiërs 9:13 van ons dankoffers?

Implikasies vir ons praktiese lewe van elke dag

1.  Heel eerste sou ons kon sê, moet ons as Christene bereid wees om ‘n eenvoudiger en soberder lewenstyl te aanvaar.  Met dié stelling sal almal saamstem.  Die vraag is egter wat ‘n sober lewenstyl is.  Gesels oor die volgende praktiese vrae:

1.1 Is dit reg dat ek tien stelle klere het terwyl daar mense is wat nie een ordentlike stel het nie?
1.2 Is dit reg dat ek tot R 200.00 vir ‘n Restaurant-ete betaal, my verlustig in lekkernye en eksotiese disse, terwyl daar mense is wat honger ly?
1.3 Kan ons nie ons dankoffer vergroot deur minder te ry en meer te stap nie?
1.4 Is dit reg dat ons hope geld bestee aan ontspanning (sport, teater, fliek) terwyl ander mense nie genoeg het om van te leef nie?
1.5 Het ‘n student regtig ‘n motor nodig?
1.6 Gee elkeen in die groep ‘n geleentheid om die luukses in sy/haar lewe te probeer verdedig en verantwoord.  Die groep beoordeel dan die verduideliking vanuit ons Bybelstudie.

2. Kyk of julle by ‘n reël kan uitkom oor wat ‘n sober lewenstyl behels.