Studiestukke

Woensdag, 16 Maart 2011 00:00

Geloofsekerheid en Groei

Written by Ds Willie Gouws/Ben Bouwer

Lief en leed
Die afgelope tyd het julle die wonderlike geleentheid gehad om te besin oor Geloofsekerheid en Groei  deur intimiteit met God, stiltetyd, Bybelstudie en die invloed wat gemaksones daarop het.  Kyk bietjie terug deur saam te gesels oor die verband tussen Geloofsekerheid en Groei  en sê vir mekaar wat dit vir jou persoonlik en vir die groep beteken.

Woordkuier
Geloofsekerheid en Groei vorm die ................................van die verhoudingslewe met God- drie- enig en die mense om ons.  In die lig hiervan,  wat sou julle sê is :
Jou skeppingsdoel ( Matt 28:19-20, Gen 1:26-27)
God se visie vir Sy kerk
Wat sê julle?
…........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Lees nou die volgende skrifgedeeltes saam  (Jak 2:17&26, Gal 5: 6b, Fil 1:9-11 en Fil 2: 12b- 13):
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Samevattend is dit duidelik dat kinders van God, as die kroon van die skepping, buitengewoon bevoorreg is – vir ‘n kort tydjie weining minder as engele gemaak! Heb 2:7
Elke gelowige het dus ‘n besondere posisie om God te plesier deur so te leef en in die wydste sin van Sy Woord verantwoordelikheid (goeie rentmeester) vir Sy kinders en skepping te neem.

Aksie
Nadat julle as groep nou alles herkou,  geabsorbeer en verteer het wat sou julle diagnose wees en wat sou julle aanbeveel om  ‘n aktiewe meelewende geestelike lewe  vir julleself, die groep en die kerk te verseker.  Probeer om buite die kassie te dink.

Praktiese Gebed
Die Here het reeds vir elkeen van Sy kinders die Groot Opdrag gegee. Ons hoef nie te bid oor die vraag of dit vir my bedoel is nie, dit geld vir elkeen van ons ongeag met watter onvermoë, vrese, gebrek, siekte, seer of beperkinge ons mee stoei. Onthou, as kind van God kan jy juis iemand wat in dieselfde posisie as jy is die beste bedien. Vra nou vir die Here dat Hy iemand oor jou/julle groep se pad moet stuur waar jy /julle Sy opdrag kan gehoorsaam.  Bid ook vir nuwe en bestaande projekte in julle groep.

Sake om voor te bid
Evangelisasiebediening Dinsdae aande
40 dae van gebed wat op Goeie Vrydag begin
Hadassa Vrouekonferensie:   29-30 April 2011

Huisgodsdiens vir die week
Maandag: Eseg 18:23 &32 en 2 Pet 3:9
Dinsdag:   Eseg 33:7-9 en 2 Pet 3:15
Woensdag:  Mark 16:15-18
Donderdag:  Lukas 24:47-49 & Hand 1:8
Vrydag:   Joh 20:19-21