Studiestukke

Maandag, 17 Oktober 2011 00:00

Gesondheid

Written by Ds Jan Heenop

Inleidend

Gesondheid en genesing gaan oor dieselfde tema, maar dit verteenwoordig dikwels teenoorgesteldes in terme van die situasie waarin mense hulself bevind. Genesing is wat elkeen nodig het wat lei aan een of ander vorm van seer of swaarkry. Ons werk hierdie maand saam aan die tema van genesing en gesondheid, want daar is al by tye genoem dat die grootste vorm van rykdom, gesondheid is.

Genesing

In huise waar siekte werklik al diep spore gesny het, is genesing natuurlik ‘n tema wat belangrik is, maar soms met vrees benader word. Soms word daar gevra waar siekte vandaan kom en die antwoorde is soms afgelei uit die opinies wat die Jode gehandhaaf het in die Bybel, dat siekte die gevolg van sonde is of dat dit vanuit een of ander demoniese werking afkomstig is.

Genesing aan die ander kant is natuurlik ‘n hoopvolle gedagte, maar wanneer dit geassosieer word met ‘n skeefgetrekte teologie, kan selfs oor genesing met vrees gepraat word. Gelukkig gee Jesus self ander antwoorde oor siekte en genesing. Kom ons lees Joh 9:1-5.

Wat is Jesus se antwoord op die vraag oor die siekte en genesing van die blinde man?

Jakobus 1:12-18 toets ons oor hoe ons dink oor hoe God oor ons voel. Wat leer Jakobus ons?

‘n Hemelse dokter en ‘n aardse spreekkamer

Jesus genees en doen ook ander wonderwerke. Daarvoor is goeie redes. Die beste plek om dit te ondersoek is die Bybel. 1 Johannes 2:1-12 gee leidrade. Wat verstaan jy daaronder?

Jesus raak mense se siektes aan op geestelike vlak. Wat gebeur in Markus 2:1-12?

God as geneser elke dag

Genesing kan uit verskeie hoeke bespreek word, maar gelowiges wonder oor geloofsgenesing aan die een kant en aan God wat aan die ander kant genees. Wat klink reg as mens na verskeie teksgedeeltes kyk?Markus 3:1-5/5:34/5:39-41/6:5-6

Watter rol speel medici dus om mense te genees? Lees 1 Timoteus 5:23.

Samevattend

Siekte en genesing sny diep aan elke mens. Dis soos genetika, deel van die DNA van menswees. Onder die mat wegvee kan ons die tema egter ook nie. Die uitdaging is om met nugterheid daaroor te dink en lewensbesluite te neem. Die manier wat ons in elk geval na God en onsself kyk het baie te doen met hoe ons oor siekte en genesing dink.

Die uitdaging is om God te neem op Sy woord oor hoe Hy omgaan met mense in nood. Ontdek God ook in die wyse waarop jy oor siekte en genesing dink!

Hoogtepunt Skakels

Maandelikse Studiestuk

Gemeente Projekte

Gebedskolom