Studiestukke

Maandag, 31 Oktober 2011 00:00

Die Christen en sy geld

Written by Lydia Heyns

Kontak maak:

Deel elkeen iets wat jy die afgelope tyd gesien het wat vir jou weer laat besef het dat God almagtig en groot is.

Terugvoering en getuienis:

Gee geleentheid as daar iemand is wat ’n getuienis wil deel.

Lofprysing:

Woordkuier:

Van alle onderwerpe in die Bybel word die 2de meeste na geld verwys ... meer as 2000 keer.  Dit is dus 'n belangrike onderwerp en die Bybel geel baie goeie riglyne daaroor.  Geld speel 'n baie groot rol in ons almal se lewens en in die ekonomie van die wêreld.  Dit is dus 'n saak wat nie vermy kan word nie.

Hoe maak mens, as gelowiges, van finansies ’n positiewe saak?  Kyk na die volgende en praat dan

 

met mekaar.

Verstaan jou skeppingsdoel (Gen. 12:3  en Jer. 13:11).

Wees eerlik (Ps. 15).  Oneerlikheid beskryf Mammon in een woord. God vereis dat ons finansieël `n reguit en eerlike pad sal loop.

Gee om – gee eerder as om te ontvang.  Moenie met onwysheid gee nie.  Wanneer ons aan ons geld vasklou is dit normaalweg gekoppel aan gierigheid en vrees vir die toekoms.  Ons breek die mag van gierigheid en vrees deur vrymoedig, blymoedig en oorvloedig te gee.

Gee jou tiendes, offers en dankoffers aan die Here (Mal. 3:8-10).

Weerstaan  Mammon - moenie dat geld `n god in jou lewe word nie.

Wees `n goeie rentmeester van God se geld.  Vra God gereeld, “Hoe wil U hê moet ek die geld bestee wat U aan my toevertrou het?”

Bely jou sonde – as bedrog, oneerlike wins, dobbelary, gierigheid en onvergenoegdheid in ons harte is, moet ons dit bely.

Bespreek die volgende stelling: “My goed en my geld is God sin.”

Wat is die verband tussen `n Christen en sy geld? Kyk na die onderstaande as agtergrond vir die bespreking.

Elke Christen behoort slegs aan die Here (Luk.16:13). Dus nie God en Mammon nie. My geld behoort dus ook slegs aan God. Ek is net die rentmeester daarvan.   As ek nie `n Christen is nie, is my geld net myne, of eintlik behoort dit dan aan Mammon, want dan leef ons onder die gesag van Mammon.

‘n Christen se geld is nie sy sekuriteit nie.

Geld is vir `n Christen `n middel tot `n doel.

God bedel nie geld van Christene nie.

Geld mag nooit `n god in my lewe wees nie.

Met voorafgaande in gedagte, deel met mekaar die volgende:  Waar staan jy vandag met jou finansies?  Beheer jou geld jou?

Hoe word geld `n god in jou en my lewe?

As ek my sekuriteit in geld plaas en nie in God nie.

Wanneer gierigheid in my hart inkom

Is voormelde stellings waar?  Bespreek dit.

Wat mag `n Christen nie met geld doen nie.

Bedrog

Oneerlikheid en onbehoorlike wins (1Tim.3:8)

Dobbel en lotery

Kanse vat

Nie mag en aansien daarmee soek nie.

Gierigheid en onvergenoegdheid (1Tim.6:8-10)

Nie skuld maak nie – dit is die mag van Mammon.

Met voorafgaande in gedagte, wat is jou siening oor:

Dobbelary

Skuld maak

Hoe noodsaaklik is dit om `n 10de van jou inkomste vir die Here te gee.

Sake om voor te bid:

Bedrog en omkopery reg deur die wêreld heen.

Wyse hantering van ons eie geldsake en dié van ons medemens.

Ons regering van die dag.

Minderbevoorregtes

Plaasbediening

Predikante en ons gemeente