Begrafnisse

Begrafnisreëlings is traumaties en daarom wil die gemeente u graag bystaan.  Kontak asseblief u Kerkraadslid en leraar, of kontak asseblief die Kerkkantoor.  Die Wyksleier sal verantwoordelikheid neem vir die verversings na afloop van die begrafnis.  Dit is belangrik om eers die leraar te raadpleeg voordat u die tyd bepaal.

 

TARIEWE

Koster R 250.00
Orrelis R 250.00

Let asseblief daarop dat enige gelde by die Kerkkantoor inbetaal moet word.